Rörelseboken

Kommer snart! Annikas senaste bok om hundens rörelser och hur du kan hjälpa din hund

Läs mer

Friskvårdens grundstenar

Lär dig vad du själv kan göra för att bygga upp och ta hand om din hund!

Läs mer

Boka kurs eller föreläsning med Annika

Annika erbjude kurser och föreläsningar inom funktionsanalys, friskvård för hund mm.

Läs mer

Föreläsningar

Vill du lära dig mer om funktionsanalys och hjälpa din hund? Är din klubb intresserad av en föreläsning eller kurs? Läs mer här.

Nyheter

Här ser du vad som är på gång just nu. Läs mer.

Ny bok snart här!

Min nya bok, Rörelseboken, kommer ut på Klickerförlaget under våren.

Läs mer om Rörelseboken!

Träna för framtiden!

Finns det något mer fascinerande än att titta på en hund i rörelse? Se hur den flyter fram över marken i full harmoni eller tar sig fram över stock och sten utan att missa ett enda steg? Det ligger inte någon ansträngning bakom de spänstiga stegen och energin flödar utan slut. Genom att iaktta hur hundar rör sig naturligt får man en första känsla för vad som kan vara möjligt. Om man sedan går in och tittar på hur rörelserna är uppbyggda, hur de styrs och samverkar genom kroppen, blir det inte mindre fascinerande.

I mitt arbete som sjukgymnast möter jag hundar i alla åldrar och på olika stadier i sitt liv. Det har allteftersom åren går stått mer och mer klart för mig att hunden alltid väljer den lätta vägen ut oavsett vad det gäller. Den jobbar för de bästa belöningarna med minsta möjliga insats. Att den också gör så när det gäller sina rörelser och sin kroppsuppfattning är en spännande insikt. Man kommer alltid längst genom att jobba med naturen och inte emot. Värderingar som rätt och fel blir med det utgångsläget inte längre lika intressanta. Den insikten öppnar dörrar för att man redan från start måste kunna guida den unga hunden till att själv använda sin kropp på ett sunt sätt om man bara vet vad man vill ha. Genom att se till att de rörelser hunden gör redan från början är de grundrörelser den behöver för att skapa en sund och stark kropp, kan man i bästa fall luta sig tillbaka och låta hunden förvalta tillgången vidare genom livet.

Med rätt nycklar och bra verktyg är detta både möjligt och hyfsat enkelt att uppnå. Genom att öka kunskapen om hur rörelser fungerar och sätts samman, vilka mekanismer som styr hundens val av rörelser och till det lägga en djupare förståelse för hur jag vill att min hund ska röra sig för att nå sin bästa potential blir fysträningen effektiv och rolig på samma gång.

 Man kan titta på rörelser ur många olika synvinklar. Det går att se ren mekanik i form av muskler som arbetar eller leder som böjer och sträcker. Det går också att se koordination och smidighet i rörelsers samverkan. Självklart kan vi också se nyttan med rörelsen. Att den fyller sitt ändamål genom att föra kroppen dit det är tänkt på det vis vi önskar. För mig personligen är glädjen i att röra sig inte minst viktig när jag tittar på mina hundar. Jag vill att de ska må bra och VILJA använda sina kroppar. Jag vill att de ska KUNNA röra sig utan besvär och utan begränsningar så långt deras fysiska förmåga räcker.

En god hjälp på vägen är att ha verktygslådan packad med bra grundövningar som bygger på hundens naturliga rörelser. Genom att presentera olika övningar för min hund kan jag snabbt se vilka rörelser den redan är bra på att utföra och vilka den har svårare för. Då kan jag lägga en planering utifrån detta och stärka de delar som behövs.

Grundövningar generellt skiljer sig inte för en valp, unghund eller vuxen hund. Målet är att de rörelser valpen formar sedan ska användas genom hela livet. Det innebär att om jag har en vuxen hund som inte är rätt grundtränad så börjar jag med samma övningar efter samma principer. Skillnaden blir att jag inte behöver ta någon hänsyn till hundens mentala eller kroppsliga mognad utan kan anpassa all träning efter den nivå hunden faktiskt befinner sig på. I min bok om Valp- och Unghundsträning kan man läsa om enkla grundövningar. De passar lika bra att användas för en vuxen hund som basträning innan annan mer inriktad fysträning startas upp som till den yngre hunden.

Lycka till med alla valpar, unghundar och blivande atleter!