Behandlingar

Behandlingar

Annika Falkenberg erbjuder i samarbete med Evidensia Djurklinik Kållered funktionsanalyser och sjukgymnastisk behandling inom veterinärmedicin. Annika är Leg. Sjukgymnast med godkännande utfärdat av Jordbruksverket för arbete som djurhälsopersonal.

Funktionsanalys

Vid en funktionsanalys görs en bedömning av muskler, leder, skelett och nerver i syfte att utvärdera hundens förmåga till funktionell rörelse och hur denna påverkas av eventuell skada eller sjukdom.

Analysen genomförs dels genom inspektion i rörelse, dels genom manuell undersökning s.k. palpation. Undersökningen visar hundens belastningsprofil och talar om hur den valt att använda sin kropp utifrån givna förutsättningar. Den påvisar också eventuell smärtprofil eller andra rörelsestörningar. Utifrån undersökningen ställs en funktionsdiagnos.

Funktionsdiagnosen ligger till grund för fortsatt rehabilitering eller friskvårdsträning.

Har din hund en känd skada, är smärtpåverkad eller halt måste den utredas av veterinär innan sjukgymnastik kan påbörjas.

Behandling

All behandling baseras på klassiska manuella behandlingstekniker som mjukdelsmobilisering, ledmobilisering, manipulation, muskeltöjning och anpassad träning.

Sjukgymnastisk behandling syftar till att så långt möjligt återställa ursprunglig funktion och eller lindra smärta i relation till aktuell skada eller sjukdom och därefter arbeta för att bibehålla uppnådd nivå. All behandling baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet i riktlinje med Socialstyrelsens och Jordbruksverkets bestämmelser.

Sport

Hundverkstan erbjuder även funktionsanalyser och träningsplanering för aktiva hundar utan skada eller sjukdom. Efter fastställd funktionsdiagnos får du hjälp att lägga upp en anpassad plan för din hunds fortsatta träning. All fysträning har till syfte att minska skaderisker, öka möjligheten till goda tävlings- och träningsresultat eller att ge hunden att sunt och hälsosamt liv om du inte valt att tävla med sin hund utan är aktiv på annat sätt.

Genom att öka kunskapen om hur rörelser fungerar och sätts samman, vilka mekanismer som styr hundens val av rörelser och till det lägga en förståelse för hur du vill att din hund ska röra sig för att nå sin bästa potential blir fysträningen effektiv och rolig på samma gång.

Hundverksta´n samarbetar med Evidensia Djurklinik i Kållered. På kliniken kan du boka tid för kombinerad utredning hos både veterinär och sjukgymnast. Utifrån veterinärdiagnos och funktionsdiagnos läggs sedan fortsatt behandlingsplan upp.