Kurser

Kurser

RÖRELSEANALYS – HOPPTEKNIK GRUND 1 o 2

Välkommen att lära dig hur Du med Hoppteknik som verktyg gör en Rörelseanalys. De praktiska övningar som ingår i kursen anpassas efter Din hunds specifika behov och hjälper till att forma, stärka och utveckla hunden funktionellt. Kursen bjuder på en hel del teori, praktisk hoppteknik men framför allt djuplodande analyser av Din egen och de andra deltagarnas hundar! Efter Grund 1 har Du fått en individuell analys av Din hunds hoppteknik och de första viktiga verktygen till att arbeta hemma på egen hand. Grund 2 bygger vidare på det vi går igenom i Grund 1 och fyller Din verktygslåda med mer kunskap och fler specifika övningar.

Kurserna vänder sig till FRISKA hundar över 1 års ålder.

Instruktör:       Annika Falkenberg, Godkänd Leg. Sjukgymnast

 

Anmälan:         Du skickar din kursanmälan till annika@hundverkstan.se

samt betalar in reservationsavgift till BG- 5659-0052

Ange vilket datum Du vill gå kurs! När du fått besked att du erhållit plats bekräftar Du anmälan genom att betala in reservationsavgift 950 kr.

OBS! Betala först då Du fått bekräftat din plats! Anmälan är bindande och reservationsavgift återbetalas ej!

Resterande kursavgift 1000 kr betalas in 3 veckor innan kursstart. Ej betald plats kommer att erbjudas annan deltagare.

Reservlista kommer att upprättas vid fler än 6 intresseanmälningar med hund.

 

VÄLKOMMEN PÅ KURS!